Bedrijven willen en moeten flexibel en wendbaar zijn om de uitdagingen van vandaag te trotseren ( zie Sales in Motion). Daarom hebben ze medewerkers nodig die zich willen engageren en die er echt voor willen gaan.

Want organisaties met sterk geëngageerde medewerkers behalen 2 maal het netto inkomen van organisaties waar het engagement lager ligt.

Bedrijven waar de werknemers het gevoel hebben dat ze zinvol bezig zijn, zijn o.a. tot 22 % winstgevender, 21 % productiever, hebben een 10% hogere klantentevredenheid, 48 % minder veiligheidsincidenten en 37 % minder uitval door ziekte.

Slechts 12% van de beroepsbevolking in België is geëngageerd. Betekent het dat 88% tegen zijn zin gaat werken? Misschien niet, maar de perceptie die medewerkers van hun directe leidinggevenden hebben beïnvloedt voor 70% hun engagement. “People join organizations, but they leave managers”.

De cruciale vraag is: Hoe verhoog ik het engagement van mijn mensen?

Om het engagement van jouw medewerkers te verhogen heeft de Poedertoren verschillende inspirerende programma’s uitgewerkt waarbij fun, samenwerken en communiceren centraal staan!